CoCreo Sessio

En CoCreo Sessio kännetecknas av att vara intensiv men ändå inspirerande. Alla deltagare bidrar med sina tankar och idéer på de gemensamma arbetsytorna. Tankeresan är tydlig och gemensam. Processen leds framåt med hjälp av de rätta frågorna och utmaningarna i en miljö där det finns plats att både sitta, stå och gå.

En sittning som lockar till samskapande, visuellt tänkande och strukturerad kreativitet. Mestadels analog men ändå i framkant! De grundläggande principerna är garanten för att kännetecknen är på plats oavsett arbetets syfte och mål.

Vi arbetar idag med metoder inom kundvärdeskapande, typ user-centered design, processmetoder inom agility och Scrum och metoder som stödjer genomförande, t.ex planering, beslut och problemlösning.

På CoCreo har vi också samlat på oss ett större antal metoder att engagera organisationers medarbetare i de strategiska diskussionerna. Vi hjälper till att gör det ogreppbara greppbart med metoder som ”Customer Journey Maps" och ”Service Blueprints”. Det finns många bevis på att det man är med och skapar, det arbetar man hårt för att förverkliga. Och engagemang ökar framför allt organisationens förmåga att agera istället för att reagera.

Rätt samverkansmetoder ger också förutsättningar att utveckla de olika typerna av innovationer som krävs för framgång.