Om Cocreo

30 år ung
CoCreo är ett ungt företag men våra metoder och verktyg bygger på över 30 års erfarenhet av att designa möten som tacklar kritiska utmaningar med kreativitet, samskapande och problemlösande!

Det är 20 år sedan vi första gången träffade på de visualiseringsmetoder (visual thinking) som David Sibbet och hans företag Grove använder.

Alltsedan dess har vi arbetat med att utveckla visualiseringsverktyget till att bli användbart för så många som möjligt. Det har gett oss möjlighet att aktivera mötesdeltagarnas båda hjärnhalvor, göra gemensamma upptäckter och skapa (och kunna återkoppla till) gemensamma minnen.

Under åren har vi också samlat på oss alla de metoder (games) som vi har stött på. Hela tiden med ambitionen att kunna designa så värdefulla möten som möjligt,

Nyckelaktiviteter
Metoderna har vi använt som konsultationsverktyg vid affärs- och verksamhetutveckling av företag och organisationer.

Men förändringstakten har blivit allt snabbare och fler och fler ”öppna förstagångs-utmaningar” dyker upp. Organisationers behov av att snabbt kunna hantera nya förutsättningar inom den egna organisationen har blivit en kritisk ledarskapsfråga. Förmågan att facilitera medarbetarna i ett arbete som påverkar, förändrar och skapar verkliga resultat!

Cocreo är idag ett kunskapsföretag som bistår sina kunder i arbetet med att skapa verklig skillnad. Samtidigt byggs kundens egna kunskaper och förmågor kring arbetsmetoder upp så att kapaciteten att utveckla, göra skillnad och att anpassa sig efter nya förutsättningar fortsättningsvis finns bland de egna medarbetarna.