Attraktiv arbetsgivare...som ett brev på posten

”Den största komplimang jag någonsin har fått var när jag fick frågan om vad jag tyckte och man lyssnade på mitt svar” - Fritt översatt från Henry David Thoreau.

 Alla tidsepoker har haft sina utmaningar för företag och organisationer. Så också den tid vi befinner oss i just nu. 

Två av dagens viktigaste utmaningar är att se till att verksamheten har en stark inneboende utvecklings- och innovationskraft och att kunna attrahera rätt medarbetare, att vara en attraktiv arbetsgivare!

Vi påstår att om man arbetar med rätt arbetsmetoder och ledarskap kommer man vara framgångsrik i sin hantering av båda dessa utmaningar samtidigt!

Enligt en stor Gallupundersökning söker dagens medarbetare efter andra värden än de som vi kanske är vana vid.
De prioriterar arbetsuppgifter som de upplever har ett syfte och känns meningsfulla. De söker ett ledarskap som präglas av coachning snarare än chefskap. De önskar frekvent återkoppling / uppmärksamhet och att de värderas efter vad de åstadkommer, inte hur mycket tid de använder. Och så vill de att verksamheten ska växa och utvecklas!

För att en organisation ska skapa en utvecklings- och innovationskraft behöver man införa arbetsmetoder som inkluderar medarbetarna på ett engagerande sätt. Ledarskapet handlar mycket om facilitering, dvs ge medarbetarna rätt förutsättningar att verkligen kunna arbeta tillsammans. Att kunna bygga vidare på andras idéer, att kunna växeldra i möten och att använda sig av metoder som involverar medarbetarnas kreativitet, oavsett om den är introvert eller extrovert. Med andra ord; att skapa tillsammans!
För att få det här att hända handlar det om att göra och lära i skarpt läge, dvs att träna på metoderna i verkliga situationer som uppstår i vardagen. Det kan vara problemlösning, projektplanering eller ett arbete kring mål och syfte.

Steve Jobs sa en gång att ”det är inte speciellt klokt att anställa smarta medarbetare och sedan tala om för dom vad de ska göra; Vi anställer smarta medarbetare så att de kan tala om för oss vad vi ska göra”

Den verksamhet som väljer att utveckla sina ”arbeta tillsammans”-metoder kommer att vara bättre förberedd  för framtida utmaningar. Och det kommer med automatik innebära att man upplevs som en attraktiv arbetsgivare….som ett brev på posten!