Cocreo - Designing creative meetings
22October

Vad gör du som ledare när det står samordning, samarbete eller samverkan på agendan?

Det sägs att sista gången någon människa själv kände till det samlade mänskliga kunnandet var på Leonardo Da Vincis tid. Därefter har kunnandet ökat lavinartat och det har tvingat oss människor att specialisera oss mer och mer för att kunna vara framkant i något område. Det har fungerat väl under lång tid. Baksidan av specialiserings-trenden har varit att det har varit svårt att se på frågeställningar och utmaningar ur ett holistiskt perspektiv. Och därmed också konsekvenserna!

Idag är behovet av att samordna, samarbeta och samverka stort. Allt för att summan av alla insatser ska bli så bra som möjligt. Det gäller allt ifrån samordning av insatser vid olyckor & krissituationer till  montering av en bilmotorer. 

 

Den stora utmaningen i alla uppgifter som börjar med sam- är att de inte kan utföras framgångsrikt med den vanliga chefsmetoden ”command-control”, dvs. chefen bestämmer vad och hur saker ska göras. Det finns otaliga historier om medarbetare som inte ser att det är deras ansvar att få saker att fungera och som därför inte heller bidrar med mer än ”minsta möjliga”

 

Framgången ligger i att involvera och inkludera alla som ska delta i genomförandet!! 

 

Det gäller både i arbetet kring vad som behöver göras och hur det ska göras. När jag som medarbetare upplever att jag har varit med och påverkat vad och hur ett uppdrag ska genomföras, känner jag också ett automatiskt engagemang och ansvar för att uppdraget ska bli framgångsrikt!!

 

För att bli framgångsrik som ledare i sådana här situationer behövs det fylla på med nya metoder i verktygslådan-

Det handlar om att kunna leda och genomföra möten där medarbetarna upplever en prestigelöshet, en tillit till varandra, och att de kan och vill bidra till resultaten. 

Möten som stärker det kreativa självförtroendet!

 

Dessa möten skiljer sig markant från de vi är vana att delta i. Men det betyder inte att det är nya påfund.  Historiskt kan man se att denna mötesform använts vid många av de tillfällen då banbrytande utveckling har skett.

Idag praktiseras metoderna framgångsrikt på platser som Silicon Valley, Austin, Amsterdam, Munchen osv.

 

Vad skulle det innebära för dig om du skaffade dig ett nytt fack i din verktygslåda med skylten ”kreativa mötesmetoder” på?

 

 

Posted in Tankar som möts

Leave a comment

You are commenting as guest. Optional login below.

© Cocreo – Designing creative meetings / Benny Johansson / Mobile: +46 (0)708-654 354 / Mail: info@cocreo.se