Cocreo - Designing creative meetings
  • CoCreo
  • CoCreo
  • CoCreo

Vi hjälper organisationer utveckla sina möten till kreativa kraftverk.

Det gör vi med hjälp av mötesmetoder som inspirerar, tydliggör och inkluderar mötesdeltagarna i miljöer som bidrar och stödjer. Och hela tiden med målsättningen att kreativa kraftverk ska bli en kärnförmåga och bestående del av organisationernas verktygslåda.

Vill du ha ett eget kraftverk? Kontakta oss!

© Cocreo – Designing creative meetings / Benny Johansson / Mobile: +46 (0)708-654 354 / Mail: info@cocreo.se